19. lipnja 2021. 

REZULTATI UPISA 2021./2022.

 

 

VAŽNO – PRODUŽEN UPIS U REDOVAN VRTIĆKI PROGRAM

Dječji vrtić Latica u novom, moderno opremljenom prostoru u mogućnosti je upisati još 15 djece u redovan 10 satni vrtićki program (djeca iznad 3 godine) u 2021./2022. pedagoškoj godini! Mocire – Ulica Asje Petričić 5 D, Zadar.

Upis u redovan vrtićki 10 satni program otvoren je do popunjavanja mjesta u redovnoj odgojno obrazovnoj vrtićkoj skupini.

Prijave uz obveznu dokumentaciju, molimo dostaviti elektroničkom poštom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / dodatne informacije na tel. 023 630 601

Obvezna dokumentacija za djecu urednog razvoja: 

1. Prijava i privola – preuzmite ovdje (poslati popunjenu i potpisanu),
2. Preslika rodnog lista ili domovnice djeteta, 
3. Preslika potvrde o prebivalištu djeteta, 
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
5. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

 

2. lipnja 2021. 

UPISI 2021./2022.link

Obrasci: 

I. Prijava i privola  za upis u poseban program (za djecu s teškoćama u razvoju)

II. Prijava i privola  za upis u redovan program (za djecu urednog razvoja) 

 

 

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva