Bodovna lista prvenstva za upis djece u Dječji vrtić „Radost, Dječji vrtić „Sunce“ i Dječji vrtić Latica

BODOVNA-LISTA 2024-2025

-------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest UPISI 2024./2025.

Poštovani roditelji,

Rezultati upisa u Dječji vrtić „Radost“, Dječji vrtić „Sunce“ i Dječji vrtić Latica za pedagošku godinu 2024./2025. bit će objavljeni 14. svibnja 2024. godine. 

-------------------------------------------------------------------------------------

e-Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2024./2025.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 30. ožujka 2024. do 10. travnja 2024. godine do 12 sati, roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

• pristup internetu,

• posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

Kreiranje zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić putem sustava e- Građani u slučaju kada roditelj nije u mogućnosti koristiti se spomenutim sustavom, prijavitelj (roditelj/ skrbnik) ima mogućnost kreiranja zahtjeva uz podršku Administratora vrtića (osoba u vrtiću zadužena za tu ulogu) koji će kreirati zahtjev u prisustvu i uz privolu prijavitelja (roditelj/skrbnika) u prostorijama uprave DV Radost na adresi Bartola Kašića  3/1 uz prilaganje obvezne dokumentacije , DV „Sunce“ na adresi  Veslačka 1, DV Latica na adresi Ulica Asje Petričić 5D, uz prilaganje obvezne dokumentacije.

Objava upisa

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2024./2025. godinu

-------------------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Poštovani roditelji/skrbnici,

za upis djeteta u vrtić, prema Objavi upisa u vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Radost Zadar, Dječjeg vrtića Sunce Zadar i Dječjeg vrtića Latica za pedagošku godinu 2024./2025., uz obveznu dokumentaciju prihvaća se i Rješenje o pravu na dječji doplatak koje se u Prijavi, prema Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra, boduje s dodatnih 5 bodova. 

Ukoliko Rješenje o dječjem doplatku za tekuću godinu ne bude dostupno roditelju/skrbniku, u razdoblju zaprimanja prijava za upis u vrtić, bit će potrebno u Prijavu priložiti Potvrdu o podnesenom Zahtjevu za ostvarivanje prava na dječji doplatak. U razdoblju obrade i evaluacije Zahtjeva, svi roditelji/skrbnici koji prilože Potvrdu o podnesenom Zahtjevu za ostvarivanje prava na dječji doplatak, bit će pozvani od Povjerenstva za upise na dostavu zaprimljenih Rješenja o pravu na dječji doplatak.

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva